Hundar behöver en uppgift

Bil som föser får på landsbygden i Australien

Våra aussies är i grunden uppfödda för att verka på den Australiensiska landsbygden och hjälpa sina bönder med diverse sysslor, som att exempelvis fösa fören från en plats till en annan. Många frågar oss om rasen mår dåligt över att inte få göra det längre.

Vi brukar förklara att såklart vill hundar ha en uppgift. Rasen är uppfödd med tanke på dessa sysslor och är därför väl lämpad till det, men det innebär inte att de är odugliga på annat. Oftast är hundar lätta att lära upp till nästan vilken uppgift det än handlar om, bara de har en!

(Visited 1 times, 1 visits today)